வியாழன், ஏப்ரல் 16, 2015

63 நாயன்மார்களும் அவர்களின் பூசை தினமும் சிவபெருமானை போற்றுவதே தம் வாழ்க்கையாக கொண்டு வாழ்ந்து உயர்ந்த நாயன்மார்கள் பெயர்கள் .


 1. அதிபத்தர் நாயனார்    - ஆவணி ஆயில்யம்
 2. அப்பூதியடிகள்             - தை சதயம்
 3. அமர்நீதி நாயனார்      - ஆனி பூரம்
 4. அரிவாட்டாயர்            - தை திருவாதிரை
 5. ஆனாய நாயனார்       - கார்த்திகை ஹஸ்தம்
 6. இசை ஞானியார்         - சித்திரை  சித்திரை
 7. 
மெய்ப்பொருள் நாயனார் - கார்த்திகை உத்திரம் 
 8. இயற்பகையார்           - மார்கழி உத்திரம்
 9.  இளையான்குடி மாறார் - ஆவணி மகம்
10. உருத்திர பசுபதியார் - புரட்டாசி அசுவினி
11. எறிபத்த நாயனார்    - மாசி ஹஸ்தம்
12. ஏயர்கோன் கலிகாமர்  - ஆனி ரேவதி
13. ஏனாதிநாத நாயனார் -  புரட்டாசி உத்திராடம்
14. ஐயடிகள் காடவர்கோன் - ஐப்பசி மூலம்
15. கணநாதர் நாயனார்    - பங்குனி திருவாதிரை
16. கணம்புல்லர் நாயனார் - கார்த்திகை கார்த்திகை
17. கண்ணப்ப நாயனார் - தை மிருகசீரிஷம்
18. கலிய நாயனார்    - ஆடி கேட்டை
19. கழறிற்றறிவார்     - ஆடி சுவாதி 


20. காரி நாயனார்          - மாசி பூராடம் 

21. காரைக்கால் அம்மையார் - பங்குனி சுவாதி 

22. கழற்சிங்கர்  நாயனார் - வைகாசி பரணி 

23.குலச்சிறையார்     - ஆவணி அனுஷம் 

24. கூற்றுவர் நாயனார்  - ஆடி திருவாதிரை 

25. கலிக்கம்ப நாயனார்  - தை ரேவதி 

26. குங்கிலிக்கலையனார்  - ஆவணி மூலம் 

27. சடைய நாயனார்    -   மார்கழி திருவாதிரை 

28. சிறுத்தொண்ட நாயனார் - சித்திரை பரணி 

29. கோச்செங்கட் சோழன் - மாசி சதயம் 

30. கோட்புலி நாயனார்      - ஆடி கேட்டை 

31. சக்தி நாயனார்      - ஐப்பசி பூரம் 

32. செருத்துணை நாயனார் - ஆவணி பூசம் 

33. சண்டேசுவர நாயனார் - தை உத்திரம் 

34. சோமாசிமாறர்        - வைகாசி ஆயில்யம் 

35. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் - ஆடி சுவாதி 

36. திருக்குறிப்பு தொண்ட நாயனார் - சித்திரை சுவாதி 

37. சிறப்புலி நாயனார்     - கார்த்திகை பூராடம் 

38. திருநாளைப் போவார் - புரட்டாசி ரோகினி 

39. திருஞான சம்பந்தர்  - வைகாசி மூலம் 

40. தண்டியடிகள் நாயனார் - பங்குனி சதயம் 

41. சாக்கிய நாயனார் - மார்கழி பூராடம் 

42. நமிநந்தியடிகள்    - வைகாசி பூசம் 

43. புகழ்ச்சோழ நாயனார் - ஆடி கார்த்திகை 

44. நின்றசீர் நெடுமாறர் - ஐப்பசி பரணி 

45. திருநாவுக்கரச நாயனார்  - சித்திரை சதயம் 

46. நரசிங்க முனையர்  - புரட்டாசி சதயம் 

47. திருநீலகண்ட நாயனார்  - தை விசாகம் 

48. திருமூல நாயனார்  - ஐப்பசி அசுவினி 

49. திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் - வைகாசி மூலம் 

50. திருநீலநக்க நாயனார் -  வைகாசி மூலம் 

51.  மூர்த்தி நாயனார்    - ஆடி கார்த்திகை 

52. முருக நாயனார்  - வைகாசி மூலம் 

53. முனையடுவார் நாயனார் - பங்குனி பூசம் 

54. மங்கையர்க்கரசியார் - சித்திரை ரோகினி 

55. பெருமிழலைக் குறும்பர் - ஆடி சித்திரை 

56. மானக்கஞ்சாறர்  - மார்கழி சுவாதி 

57. பூசலார் நாயனார்  - ஐப்பசி அனுஷம் 

58. நேச நாயனார்    - பங்குனி ரோகினி 

59. மூர்க்க நாயனார் - கார்த்திகை மூலம் 

60. புகழ்த்துணை நாயனார்  - ஆனி ஆயில்யம்

61. வாயிலார் நாயனார் - மார்கழி ரேவதி 

62. விறன் மீண்டநாயனார் - சித்திரை திருவாதிரை

63. இடங்கழி நாயனார்    - ஐப்பசி கார்த்திகை 


     சிவத்தொண்டு புரிந்து அவன் அடியார்களுக்கும் தொண்டு செய்த அறுபத்து மூவர் பதம் பணிந்து அவர்களோடு நாமும் நம் அப்பனை வணங்கி பெரும் பேரு அடைவோம் .


                சிவமேஜெயம் - திருவடி முத்துகிருஷ்ணன்

சிவத்தை போற்றுவோம் !! சித்தர்களை போற்றுவோம் !! கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக