சனி, டிசம்பர் 19, 2015

 அட்டமா சித்திகள் ...

                                 

1 . அணிமா  :   மிகப் பெரிய தோற்றத்தை சிறிதாக்கி காண்பித்தல் .
2. மகிமா       : மிகச் சிறிய தோற்றத்தை பெரியதாக ஆக்குவது 
3. லகிமா      : கனமான பொருள்களை காற்றை போல                                                        லேசாக ஆக்குவது. 
4. கரிமா    : லேசான பொருளை மிகவும் கனமான பொருளாக                        ஆக்குவது. 
5. பிராத்தி    :  எவ்வுலகத்தும் எவ்விடத்தும் தடையின்றிச் சஞ்சரித்தல் 
6. பிரகாமியம் : கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் 
7. ஈசத்துவம்    : ஐந்து தொழிலையும் நடத்துதல் 
8.வசித்துவம் :  ஈரேழு உலகத்தையும் தன் வசப்படுத்துதல் 
             இவை அனைத்தையும் அறிந்தவர்கள் சித்தர்கள் . அவர்களால் அனைத்தும் முடியும் .


                சிவமேஜெயம் - திருவடி முத்துகிருஷ்ணன் 

சிவத்தை போற்றுவோம் !!!   சித்தர்களை போற்றுவோம் !!!  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக